Fushin:Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Pin Điện Năng Lượng Mặt Trời Solar

Trang chủ/Giải pháp/Điện mặt trời HÒA LƯỚI

Điện mặt trời HÒA LƯỚI

1. Khái niệm điện năng lượng mặt trời hòa lưới.

hệ thống dùng Pin hấp thụ ánh nắng mặt trời, tạo ra dòng điện 1 chiều DC, dòng điện DC này được đưa tới bộ biến tần Inverter (Bộ hòa lưới) chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều AC cùng pha và tần số (Hz) với lưới điện quốc gia. Hệ thống điện năng lượng hòa lưới là hệ thống kết hợp nguồn điện năng lượng mặt trời kết hợp với điện lưới quốc gia.

2. Ưu điểm hệ thống điện hòa lưới

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện hòa lưới

3.1 Điện mặt trời hòa lưới không lưu trữ

Cấu tạo gồm 3 bộ phận chính

Điện mặt trời HÒA LƯỚI

Sơ đồ cấu tạo hệ thống điện năng lượng hòa lưới không lưu trữ

Nguyên lý hoạt động hệ thống điện năng lượng không lưu trữ:

Ánh sáng mặt trời được hấp thụ qua những tấm Pin năng lượng mặt trời tạo ra dòng điện DC 1 chiều, Dòng điện này được chuyển đến bộ biến tần Inverter Hòa lưới được gọi là bộ Hòa Lưới chuyển thành dòng điện xoay chiều  AC có cùng mức điện áp và tần số với hệ thống lưới điện 1 pha hoặc 3 pha tùy theo từng loại hòa lưới. Nguồn điện sẽ sử dụng trực tiếp từ bộ hòa lưới, nếu không sử dụng hết điện sẽ được chuyển ngược lại lên hệ thống điện quốc gia qua công tơ điện 2 chiều đã được đăng ký với điện lực với giá bán 1960đ. Và ngược lại khi trời không nắng ta vẫn mua điện bình thường.

3.1 Điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ

Cấu tạo gồm 5 bộ phận chính

Nguyên lý hoạt động hệ thống điện năng lượng có lưu trữ:

Ánh sáng mặt trời được hấp thụ qua những tấm Pin năng lượng mặt trời tạo ra dòng điện DC 1 chiều, Dòng điện DC này được chuyển đến bộ biến tần Inverter Hòa lưới được gọi là bộ Hòa Lưới chuyển thành dòng điện xoay chiều  AC có cùng mức điện áp và tần số với hệ thống lưới điện quốc gia và có chức năng sạc đầy điện cho bình ắc qui, Nguồn điện sẽ sử dụng trực tiếp từ bộ hòa lưới, nếu không sử dụng hết điện sẽ được chuyển ngược lại lên hệ thống điện quốc gia qua công tơ điện 2 chiều đã được đăng ký với điện lực với giá bán 1960đ. Và ngược lại khi trời không nắng thì nguồn điện sẽ được hệ thống UPS kích điện chuyển đổi tự động từ điện Ắc quy qua điện AC xoay chiều để sử dụng.

Điện mặt trời HÒA LƯỚI

Sơ đồ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ

ƯU điểm của hệ thống này là sự kết hợp hài hòa của 3 yếu tố : Năng lượng mặt trời+ Lưới điện quốc gia+ Ắc qui lưu trữ, Sự kết hợp này diễn ra hài hòa và bù đắp cho nhau liên tục, Giúp nguồn điện luôn ổn định. Sử dụng ngay cả khi bị cúp điện và trời không nắng

4. Nên lắp đặt hệ thống điện hòa lưới nào?

Tư vấn đầu tư

=> Mục tiêu:

  Khảo sát

   Thiết kế

  Thi công lắp đặt

  Bảo hành và bảo trì hệ thống

Copyright © 2023 solarfushin.vn | All right Reserved.